* Nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ nhân lực ngành du lịch lịch, thu hút đối tượng tiềm năng. Sở Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Quảng Ngãi tổ chức Hội thi: “Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Quảng Ngãi 2023”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

ĐĂNG KÝ THAM GIA

 • Tổng giá trị giải thưởng lên đến 30 TRIỆU ĐỒNG
 • Bắt đầu thi từ ngày 07/08/2023

TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023

HỘI THI:
HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH GIỎI

THÔNG BÁO
Tổ chức thi Vòng Chung kết
Nhóm hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BTC ngày 23/6/2023 của Trưởng ban tổ chức về việc ban hành quy chế, thể lệ Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023;
Căn cứ Thông báo số 1700/TB-BTC ngày 15/8/2023 về kết quả thi Vòng loại Nhóm hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế;
Căn cứ kết quả bốc thăm chọn đề tài vào lúc 15 giờ 00 ngày 15/8/2023 của Nhóm thí sinh hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh;
Ban Tổ chức Hội thi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và hướng dẫn thi Vòng Chung kết, với các nội dung như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện:
05 thí sinh (có danh sách kèm theo).
2. Hình thức thi
- Hình thức thi: Thi thuyết trình, xử lý tình huống, năng khiếu.
- Thời gian thực hiện bài thi: 20 phút/thí sinh. Gồm: 10 phút thuyết trình, 05 phút trả lời câu hỏi xử lý tình huống, 05 phút thi năng khiếu.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Thí sinh tập trung, bắt đầu làm thủ tục dự thi vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 30/8/2023.
- Địa điểm tập trung: Hội trường sảnh G, khách sạn Cẩm Thành (số 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi).
4. Nội dung thi
- Thi thuyết trình: Thí sinh trình bày về tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đã được thí sinh bốc thăm). Thí sinh chuẩn bị nội dung, video và hình ảnh minh họa cho bài thuyết trình của mình. Thời gian thi tối đa không quá 10 phút.

- Thi xử lý tình huống: Thí sinh bốc thăm câu hỏi tình huống do Ban Giám khảo đặt ra. Câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ xử lý những tình huống có thể xảy ra đối với công việc của người hướng dẫn. Thời gian trả lời tối đa không quá 05 phút. Ban Giám khảo có thể hỏi thêm câu hỏi phụ nếu cần.

- Thi năng khiếu: Thí sinh lựa chọn hình thức thi năng khiếu và tự chuẩn bị phần thi năng khiếu phù hợp với khả năng thực tế. Hình thức có thể ca hát, kể chuyện, diễn kịch, nhảy, múa, cắm hoa,…. (có thể huy động sự hỗ trợ từ đồng đội). Thời gian thi tối đa không quá 05 phút.

* Lưu ý: Thí sinh chuẩn bị kiến thức theo tuyến du lịch yêu cầu; trang phục lịch sự, phù hợp; đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch và thẻ dự thi trong suốt quá trình thi; gửi nội dung video, hình ảnh và tên tiết mục năng khiếu về Ban tổ chức trước ngày 25/8/2023.
DANH SÁCH THÍ SINH NHÓM HƯỚNG DẪN VIÊN NỘI ĐỊA, QUỐC TẾ
THI VÒNG CHUNG KẾT

THÔNG BÁO
Tổ chức thi Vòng Chung kết
Nhóm hướng dẫn viên du lịch tại điểm, tiềm năng

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BTC ngày 23/6/2023 của Trưởng ban tổ chức về việc ban hành quy chế, thể lệ Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023;
Căn cứ Thông báo số 1733/TB-BTC ngày 16/8/2023 về kết quả thi Vòng loại Nhóm hướng dẫn viên du lịch tại điểm, tiềm năng;
Ban Tổ chức Hội thi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và hướng dẫn thi Vòng Chung kết, với các nội dung như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện:
05 thí sinh (có danh sách kèm theo).
2. Hình thức thi
- Hình thức thi: Thi thuyết trình, xử lý tình huống, năng khiếu.
- Thời gian thực hiện bài thi: 20 phút/thí sinh. Gồm: 10 phút thuyết trình, 05 phút trả lời câu hỏi xử lý tình huống, 05 phút thi năng khiếu.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Thí sinh tập trung, bắt đầu làm thủ tục dự thi vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 30/8/2023.
- Địa điểm tập trung: Hội trường sảnh G, khách sạn Cẩm Thành (số 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi).
4. Nội dung thi
- Thi thuyết trình: Thí sinh trình bày về điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đã được phân bổ cho thí sinh). Thí sinh chuẩn bị nội dung, video và hình ảnh minh họa cho bài thuyết trình của mình. Thời gian thi tối đa không quá 10 phút.

- Thi xử lý tình huống: Thí sinh trả lời câu hỏi tình huống do Ban Giám khảo đặt ra. Câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ xử lý những tình huống có thể xảy ra đối với công việc của người hướng dẫn hoặc câu hỏi kiến thức về lịch sử, văn hóa, du lịch… liên quan. Thời gian trả lời tối đa không quá 05 phút. Ban Giám khảo có thể hỏi thêm câu hỏi phụ nếu cần.

- Thi năng khiếu: Thí sinh lựa chọn hình thức thi năng khiếu và tự chuẩn bị phần thi năng khiếu phù hợp với khả năng thực tế. Hình thức có thể ca hát, kể chuyện, diễn kịch, nhảy, múa, cắm hoa,…. (có thể huy động sự hỗ trợ từ đồng đội). Thời gian thi tối đa không quá 05 phút.

* Lưu ý: Thí sinh chuẩn bị kiến thức theo tuyến du lịch yêu cầu; trang phục lịch sự, phù hợp; đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch và thẻ dự thi trong suốt quá trình thi; gửi nội dung video, hình ảnh và tên tiết mục năng khiếu về Ban tổ chức trước ngày 25/8/2023.
DANH SÁCH THÍ SINH NHÓM HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂM, TIỀM NĂNG THI VÒNG CHUNG KẾT

THÔNG BÁO
Tổ chức thi Vòng loại – Nhóm hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BTC ngày 23/6/2023 của Trưởng ban tổ chức về việc ban hành quy chế, thể lệ Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023;
Căn cứ Thông báo số 1654/TB-BTC ngày 10/8/2023 về kết quả chấm thi Vòng sơ loại;
Ban Tổ chức Hội thi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và hướng dẫn thi Vòng loại, với các nội dung như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện:
08 thí sinh (có danh sách kèm theo).
2. Hình thức thi
- Hình thức thi: Thi thuyết trình và hoạt náo trên xe du lịch.
- Thời gian thực hiện bài thi: 20 phút/thí sinh.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Thí sinh tập trung, bắt đầu làm thủ tục dự thi vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 14/8/2023.
- Địa điểm tập trung: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 105 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi).
4. Nội dung thi
- Thi thuyết trình trên xe: Các địa danh tuyến du lịch TP. Quảng Ngãi – Tư Nghĩa – Mộ Đức – Đức Phổ - Ba Tơ – Nghĩa Hành.
- Thi hoạt náo trên xe.
* Lưu ý: Thí sinh chuẩn bị kiến thức theo tuyến du lịch yêu cầu; trang phục lịch sự, phù hợp; đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch và thẻ dự thi trong suốt quá trình thi.
DANH SÁCH THÍ SINH NHÓM HƯỚNG DẪN VIÊN NỘI ĐỊA, QUỐC TẾ THI VÒNG LOẠI

THÔNG BÁO
Tổ chức thi Vòng loại – Nhóm hướng dẫn viên du lịch tại điểm, tiềm năng

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BTC ngày 23/6/2023 của Trưởng ban tổ chức về việc ban hành quy chế, thể lệ Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023;
Căn cứ Thông báo số 1654/TB-BTC ngày 10/8/2023 về kết quả chấm thi Vòng sơ loại;
Ban Tổ chức Hội thi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và hướng dẫn thi Vòng loại, với các nội dung như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện:
25 thí sinh (có danh sách kèm theo).
2. Hình thức thi
- Hình thức thi: Thi thuyết minh tại điểm.
- Thời gian thực hiện bài thi: 05 phút/thí sinh.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Thí sinh tập trung, bắt đầu làm thủ tục dự thi vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 15/8/2023 (chiều thứ Ba).
- Địa điểm tập trung: Bảo tàng tổng hợp tỉnh (số 99 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi).
4. Nội dung thi
Thí sinh sẽ bốc thăm chủ đề giới thiệu về các hiện vật, hình ảnh, lễ hội, ẩm thực … được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi và thuyết trình về chủ đề trên
* Lưu ý: Thí sinh chuẩn bị kiến thức theo gợi ý của Ban tổ chức; trang phục lịch sự, phù hợp; tuân thủ nội quy tại điểm thi.
DANH SÁCH THÍ SINH NHÓM HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI ĐIỂM, TIỀM NĂNG THI VÒNG LOẠI

THÔNG BÁO
Tổ chức thi Vòng sơ loại

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BTC ngày 23/6/2023 của Trưởng ban tổ chức về việc ban hành quy chế, thể lệ Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023;
Ban Tổ chức Hội thi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và hướng dẫn thi Vòng sơ loại, với các nội dung như sau:
1. Hình thức thi và thời gian
- Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận trên máy tính, thiết bị thông minh có kết nối internet (không thi tập trung).
- Thời gian thi: 45 phút/thí sinh – Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 07/8/2023.
2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi
- Nhóm A: 12 thí sinh.
- Nhóm B: 35 thí sinh.
(Có danh sách và số báo danh đính kèm)
3. Hướng dẫn thi
 - Bước 1: Thí sinh truy cập vào đường link: https://e-learning.qnc.edu.vn/login/index.php
 - Bước 2: Nhập tên đăng nhập (số báo danh) và mật khẩu (số điện thoại đăng ký với Ban tổ chức) để vào phòng thi online.
 - Bước 3: Thí sinh chọn phần thi trắc nghiệm và tự luận để bắt đầu làm bài.
 - Bước 4: Kiểm tra và nộp bài thi (trường hợp quá thời gian quy định, hệ thống sẽ tự đóng bài thi của thí sinh).
 * Lưu ý: Thí sinh thi thử làm quen với hệ thống vào lúc 14 giờ 30, ngày 04/8/2023 (mỗi thí sinh có thể đăng nhập thi thử hệ thống không quá 03 lần). Ban tổ chức khuyến khích thí sinh sử dụng máy vi tính để thao tác nhanh trong phần thi tự luận.

THỂ LỆ HỘI THI 

SỐ
01
Đối tượng 
 • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa tại điểm đã được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch (thẻ còn hạn đến ngày chung kết).
 • Hướng dẫn viên tiềm năng (học sinh, sinh viên, người đam mê hướng dẫn du lịch,...).
 • Vòng sơ loại
Nội dung thi
- Thời gian: Dự kiến 01 buổi, vào lúc 8h00, ngày 07/8/2023;
- Nội dung: Gồm phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận, hình thức thi oline
Từ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo tại Vòng sơ loại, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 60 thí sinh vào vòng loại: Chia thành 02 nhóm như sau: Thí sinh là HDV du lịch nội địa, HDVdu lịch quốc tế (gọi tắt là nhóm A), số lượng 20 thí sinh; thí sinh là HDV du lịch tại điểm và HDV du lịch tiềm năng (gọi tắt là nhóm B), số lượng 40 thí sinh.
 • Đối với Vòng loại
- Thời gian: Dự kiến diễn ra trong 02 ngày, bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 14/8 – 15/8/2023;
- Địa điểm:
+ Đối với thí sinh nhóm A: Vào lúc 7h00, ngày 14/8/2023 tập trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự kiến xuất phát đi tuyến TP. Quảng Ngãi – Nghĩa Hành – Ba Tơ – Đức Phổ – Mộ Đức, thí sinh thực hiện phần thi hướng dẫn trên xe;
+ Đối với thí sinh nhóm B: Vào lúc 7h00, ngày 15/8/2023, địa điểm dự kiến tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, 99 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi.
- Nội dung:
+ Đối với thí sinh nhóm A. Nội dung thi gồm 02 phần: Tổng thời gian cho mỗi thí sinh là 20 phút.
Phần thuyết minh: tuyến, điểm trên xe: thí sinh giới thiệu các khu, điểm du lịch, văn hóa, ẩm thực, lễ hội, làng nghề… nội dung liên quan trên tuyến đường đi;
Phần thi kỹ năng hoạt náo: Thí sinh sẽ tự chuẩn bị phần thi hoạt náo và thể hiện trên xe (hát hoặc đọc thơ; đố vui trí tuệ; trò chơi tập thể; kể chuyện cười).
+ Đối với thí sinh nhóm B: Thí sinh sẽ bốc thăm chủ đề giới thiệu về các hiện vật, hình ảnh, lễ hội, ẩm thực …được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi và thuyết trình về chủ đề trên. Thí sinh chuẩn bị và trình bày trong thời gian tối đa 05 phút.
* Các chủ đề thi và gợi ý trả lời sẽ được Ban Tổ chức gửi cho các thí sinh vượt qua Vòng sơ loại. Thí sinh tự chuẩn bị thêm phần minh họa cho bài thi của mình.
* Từ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo tại Vòng loại, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 10 thí sinh (mỗi nhóm 05 thí sinh) vào Vòng chung kết.

 • Vòng chung kết và gala trao giải
- Thời gian: Dự kiến vào lúc 19h00 ngày 30/8/2023;
- Địa điểm: Có thông báo sau.
- Nội dung:
Thí sinh cần có kiến thức tổng hợp về văn hóa, lịch sử, danh nhân địa lý, địa danh du lịch,...; năng khiếu hướng dẫn viên; kỹ năng xử lý các tình huống; thuyết minh điểm du lịch hoặc một đối tượng tham quan. Có 03 phần thi:
+ Thi kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn: Thí sinh bốc thăm khu, điểm du lịch để thuyết minh, giới thiệu và trả lời thêm một câu hỏi phụ về nghiệp vụ hướng dẫn hoặc kiến thức lịch sử, văn hóa ,… liên quan. Thời gian tối đa không quá 15 phút.
+ Thi xử lý tình huống: Thí sinh bốc thăm câu hỏi tình huống do Ban Giám khảo đặt ra. Câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ xử lý những tình huống có thể xảy ra đối với công việc của người hướng dẫn. Thời gian trả lời tối đa không quá 03 phút. Ban Giám khảo có thể hỏi thêm câu hỏi phụ nếu cần.
+ Phần thi năng khiếu: Thí sinh lựa chọn hình thức thi năng khiếu và tự chuẩn bị phần thi năng khiếu phù hợp với khả năng thực tế. Hình thức có thể ca hát, kể chuyện, diễn kịch, nhảy, múa, cắm hoa,…. (có thể huy động sự hỗ trợ từ đồng đội). Thời gian thi tối đa không quá 10 phút.
Các thí sinh lần lượt thi từng nội dung phần thi theo thứ tự số báo danh. Thời gian thi tính từ thời điểm kết thúc câu hỏi của người dẫn chương trình hoặc Ban Giám khảo đặt câu hỏi.
* Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị bộ câu hỏi riêng cho từng nhóm thí sinh.
Yêu cầu chung đối với thí sinh 
 • Có sức khoẻ tốt, giọng nói truyền cảm
 • Tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Thời gian đăng ký: Từ hôm nay đến hết 25/07/2023
 • Địa điểm nọp hồ sơ: Phòng Quản lý Du lịch, Sở VHTT & DL tỉnh Quảng Ngãi. Số 105 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi.
Địa điểm nộp hồ sơ
 • Thành phần hồ sơ: Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu). Thí sinh đăng ký trực tuyến theo mẫu có sẵn trên các nền tảng internet, mạng xã hội.
 • Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
SỐ
02
SỐ
03
SỐ
04

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

VĂN BẢN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
VĂN BẢN THỂ LỆ, QUY CHẾ 

Click để xem chi tiết

 • 2 Giải nhất: 5.000.000 đồng/giải
 • 2 Giải nhì: 4.000.000 đồng/giải
 • 2 Giải ba: 3.000.000 đồng/giải

GIẢI NHẤT - NHÌ - BA

 • 1 Giải HDV có kỹ năng hướng dẫn tốt nhất: 500.000 đồng/giải
 • 1 Giải HDV xử lý tình huống tốt nhất: 500.000 đồng/giải
 • 1 Giải HDV có phần thi năng khiếu hay nhất: 500.000 đồng/giải

GIẢI PHỤ

Tổ chức mini game về Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi
tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

1. Hình thức thi và thời gian
- Thí sinh lựa chọn hình thức bằng cách đăng tải bài viết (tối thiểu 100 từ) hoặc videoclip (tối đa 3 phút, chất lượng cao) do tự mình sáng tác, biên tập, dàn dựng về các chủ đề liên quan Hội thi, gửi Ban Tổ chức để đăng tải lên trang facebook Du lịch Quảng Ngãi – Khám phá mới (địa chỉ https://www.facebook.com/khamphamoiquangngai), đồng thời thí sinh tự đăng tải lên trang cá nhân của mình.
- Thời gian thi: Từ khi có thông báo này đến hết ngày 20/8/2023.
- Đối tượng: Tất cả thí sinh thuộc Nhóm A – B tham gia Hội thi.
2. Chủ đề (thí sinh có thể chọn 1 hoặc cả 2 chủ đề để thể hiện)
- Hãy kể lại quá trình chuẩn bị, ôn tập/cảm nghĩ/mong muốn của bạn về Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.
- Hãy kể về trải nghiệm thú vị của mình khi tham quan một điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, tham gia lễ hội, thưởng thức đặc sản… của tỉnh Quảng Ngãi.
3. Cách thức chấm giải
- Ban Tổ chức căn cứ vào chất lượng nội dung, số lượt like (thích) và share (chia sẻ) bài viết của thí sinh để chấm điểm. Mỗi lượt share được quy đổi bằng 2 lượt like. Đối với bài viết đăng tải lên trang cá nhân (có tag và check-in trang facebook của Ban Tổ chức), thí sinh chụp ảnh gửi Ban Tổ chức để làm căn cứ chấm giải.
- Ban Tổ chức sẽ chọn ra 10 bài đăng có chất lượng và lượt tương tác cao nhất được tổng hợp tại trang Du lịch Quảng Ngãi – Khám phá mới và trang cá nhân để trao giải.
4. Phần thưởng và trao thưởng
- Phần thưởng là các phần quà, voucher, vé sử dụng dịch vụ… đến từ các công ty lữ hành, khách sạn, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Ban Tổ chức sẽ trao phần thưởng tại Đêm chung kết và gala Hội thi (dự kiến vào lúc 19h00, ngày 30/8/2023 tại TP. Quảng Ngãi). Đối với các thí sinh đạt giải nhưng vì lí do đặc biệt nên không tham dự, Ban Tổ chức sẽ chuyển phần thưởng đến địa chỉ thí sinh đăng ký sau khi Hội thi kết thúc.
Mọi chi tiết về mini game xin vui lòng liên hệ anh Cao Thanh Thuận, điện thoại (zalo) 0947.493066 để biết thêm chi tiết.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ DỰ THI

Vui lòng kiểm tra thông tin trước khi gửi!

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

TẢI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY

Click để xem chi tiết

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 105 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi

Hotline: 0978036345

Email: ngoctramvnh@gmail.com

©2023 Allrights reserved UBND Tỉnh Quảng Ngãi

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

ĐĂNG KÝ DỰ THI NGAY

Đăng ký thành công!

Tham gia ngay Zalo bên dưới!
Zalo - HDV Tại điểm và Tiềm năng (HSSV - Đam mê du lịch)
Link tham gia: https://zalo.me/g/pzbyqp888
Zalo - HDV Chuyên nghiệp (Nội địa, Quốc tế)
Link tham gia: https://zalo.me/g/bnhhhs899